Információk

A Bioenergy-Miskolc fűtőmű egy éves üzemelésének kapcsán felmérést végeztünk a fűtőmű közvetlen környezetében élő lakosság körében. A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 78%-a nem érzékelt változást a környezetében attól, hogy működik a fűtőmű. Emellett 22 százalékuk gondolja úgy, hogy a fűtőmű változást hozott az életébe, azonban ehhez képest mindössze a válaszadók 3%-a tudta azt, hogy 2012 januárjában kezdett el üzemelni a fűtőmű, így kérdéses, hogy valóban a fűtőmű hatását érzékelik-e. A felmérés keretén belül megkérdeztük a környező lakosságot, hogy szívesen fogadnának-e több, a fűtőműhöz hasonló környezetvédelmi beruházást, erre a kérdésre pedig a válaszadók 97%-a igennel felelt.
A válaszadóknak lehetősége volt kérdést intézni a fűtőmű üzemeltetéséhez, a kérdéseket és az ezekre adott válaszokat moderálás nélkül olvashatja:

100% magyar tulajdonú-e, vagy milyen % külföldi érdekeltség?
A Bionergy-Miskolc Kft. (a fűtőmű tulajdonosa) 100 %-ban magyar tulajdonú vállalat. Többségi alapítója a WIS Zrt., mely ugyancsak 100%-ban magyar tulajdonban lévő energetikai és ingatlanhasznosító vállalat, kisebbségi tulajdonosa pedig a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft, mely ugyancsak 100%-ban hazai, sőt miskolci önkormányzati tulajdonú.

Mitől környezetbarát a fatüzelésű erőmű? Csak hulladék-fa az alapanyag vagy ismét az erdőt pusztítjuk? Hogyan oldják meg a környezetvédelmet (füst)? És mi rá a garancia, hogy a levegő tiszta marad?
A megújuló energiaforrások egyik tulajdonsága, hogy a felhasználás során készletük nem fogy, vagy a készlet fokozatosan újratermelődik. A fatüzelés másik tulajdonsága, hogy CO2 semleges, ami azt jelenti, hogy amennyi CO2-t a felhasznált fa élete során felvesz, elégetésekor annyi jut vissza a környezetbe. Ezzel, a gázfűtéshez képest egy fűtési szezonban 2 tonna  CO2 kibocsátását kerüljük el.
A Bioenergy-Miskolc Kft. fűtőművének üzemeltetéséhez faapritékot használ, (a kazán erre van tervezve, más anyaggal nem tud megfelelően működni) amely a biomasszák közé  sorolható, így ez egy megújuló energiaforrás. A faapriték, erdészeti fakitermelésből keletkezett hulladék fa, ami a gallyak és a fa lombkoronájának feldolgozásával keletkezik. A megfelelő erdőgazdálkodásról az Európában legszigorúbb, még Mária Terézia által kibocsátott erdőtörvénynek megfelelően az állami erdésztársaságok gondoskodnak.
A kazán porleválasztójának hatásfoka rendkívül jó, így a füstgázban jelenlévő részecskék a megengedett határértékek tíz százalékát sem érik el. A kibocsátott értékeket rendszeresen mérik. A kéményen távozó „füstnek” nevezett látható füstgáz a tüzelőanyag nedvességtartalmából keletkezett gőz. A garancia a levegő tisztaságára a rendszeres mérések és karbantartások végzése, a megfelelő, jó minőségű és 30% körüli nedvességtartalmú tüzelőanyag beszerzése.

Nemrég egy lakossági tájékoztatón K. Gy. az állította, hogy fatüzeléskor több CO távozik a füsttel, mint fosszilis energia hordozó tüzelés esetén. A mérgező füst környezetbarátabb? Ha elégetlen tüzelőanyag távozik a füsttel, hogy lehet jó a hatásfok? A véletlenül megmaradt Uniós pénzt már csak így lehet lenyúlni?
A CO kibocsátás értéke messze a megengedett határértéken belül van. A kazán technológiájába beépített füstgáz visszaforgatás ezt az értéket tovább  csökkentette. Mérgező füstgáz a fűtőműben nem keletkezik, ami a kéményen látható módon elhagyja a kéményt az az a vízgőz,- percenként kb. 2 liter víz gőzölög el - ami a tüzelőanyag nedvességtartalmából származik. A kazán technológiai folyamatába be van építve egy multiciklonos porleválasztó, amely a füstgázban jelen lévő éghető anyag jelentős részét visszaforgatja a tűztérbe, a maradék pedig egy konténerben gyűlik össze, így a kazán hatásfoka és a füstgáz tisztításának hatásfoka tovább emelkedett.
Az Uniós pénzek felhasználásának szigorú szabályai vannak, melyeket a több hatóság ellenőriz. Ez egy megvalósult, jól működő termelő egység, melyet termelői céllal hoztak létre. Az Uniós pénzek esetlegesen indokolatlan felhasználását szigorúan ellenőrizték, illetve a következő öt évben folyamatosan ellenőrizni fogják.

A fűtés számlán az ígért árcsökkenés mikor jelenik meg és milyen nagyságú lesz a gazdaságilag belátható időszakban?
2011. április 15-től a távhőszolgáltatás lakossági díjtételeit és a távhőtermelés díjtételeit a Magyar Energia Hivatal javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg. 2013. január 1-jétől 10%-os távhőszolgáltatási díjcsökkenés történt, melyet a távhő-szolgáltató MIHŐ Kft. is végrehajtott. A várható díjtételek nagyságát a jelenleg érvényben lévő rendelkezések alapján továbbra is a Nemzeti Fejlesztési Miniszter fogja meghatározni. Erre sem a fűtőműnek, sem a MIHŐ Kft.-nek közvetlen ráhatása nincsen.

Környezetünkben alacsonyak a minimálbérek. Ezek a beruházások olcsóbbá teszik-e életünket bármilyen formában? A beruházások milyen költséget jelentenek nekünk?
A miskolci biomassza fűtőmű megépítésével éves szinten 29.000 GJ-nyi hőenergiát, kb. 8%-kal olcsóbban állítunk elő, mintha ugyanezt földgáztüzelésű tüzelőberendezésben tennénk. A 8%-os tüzelőanyag megtakarítás éves szinten kb. 12 millió forint költségmegtakarítást jelent, ennél a viszonylag kisméretű berendezésnél is. Többek között a zöld energia minél nagyobb mértékű felhasználása teszi lehetővé azt, hogy a minisztérium által meghatározott távhőár csökkentése ne csak elvi lehetőség legyen, hanem a gyakorlatban kivitelezhető, valódi csökkenés. A beruházások költsége nem jelent plusz terhet a fogyasztók számára, mivel a megtakarítás számításánál a beruházás bekerülési értéke is figyelembe van véve.

Miért csak 1 embert vettek fel? A nők hol vannak?
A Bioenergy-Miskolc Kft. jelenleg három főt alkalmaz, mindhárman férfiak. Kettejüknek több mint 30 éves erőmű üzemeltetési gyakorlatuk van, ebből 10 év fatüzelésű berendezések üzemeltetésével és karbantartásával telt el. A harmadik dolgozó egy frissen végzett anyagmérnök, aki az adatszolgáltatásban, az automatikában és az irányítástechnikában tud segíteni. Mivel a fűtőmű üzemeltetése erősen fizikai jellegű munka, így viszonylag alacsony a női munkavállalók érdeklődése.

Mi a fenének kell ezeket egy hozzá nem értőtől kérdezni, én bízom a szakemberekben!?!?
Azért kérdezzük a "hozzá nem értő" szomszédoktól (is), hogy azokra a kérdésekre, megjegyzésekre és véleményekre is tudjunk támaszkodni, melyek nem szakmai, hanem tapasztalati oldalról közelítik meg a témát. Hogy egy példát is mondjak: a szakemberek "biomassza tüzelésű fűtőműnek" nevezik az építményt, mégis a lakosok szívesebben hallják a "faapríték tüzelésű kazán" kifejezést. Mindkettő ugyanazt takarja, mégis a nem szakmai kifejezés jobban közérthető.

Diósgyőrben itt van a fűtőmű és nem működik. Miért? Nem lenne rossz, ha itt is működne a fűtőmű, akár faapríték tüzelésű is lehetne?
Diósgyőrben valóban van fűtőmű, de az nem megújuló, hanem földgáztüzelésű. Valóban, a hosszú távú céljaink között szerepel kell valamennyi földgáz tüzelésű kazán alternatív energiahordozóra történő lecserélése, de ehhez rengeteg idő, pénz és munka szükséges. Elindultunk ebbe az irányba, az első, nagyon kis lépést megtettük, most 1.000 lakás földgáz alapú hő ellátását faapríték alapúra cseréltük. Diósgyőr majd 6.000 távfűtéses lakásának megújuló alapú hő ellátására jóval nagyobb lépés szükséges, melyre a közeljövőben szeretnénk javaslatokat tenni a városvezetés, a döntéshozók felé.

A vezetékes gázfűtést hogyan lehet kiváltani, az Önök által üzemeltetett fűtőművel családi ház esetében?
A Bioenergy-Miskolc Kft. távhő-termelői engedélyében az szerepel, hogy csak és kizárólag a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. felé értékesítheti a hőenergiát, melyet a MIHŐ szolgáltat tovább a saját távhő-hálózatán keresztül a fogyasztók felé. Tehát a faapríték tüzelésű fűtőműből származó hő a távfűtéses lakások felé tud eljutni. Családi házak esetén az egyedi fűtés miatt mindenki egyedileg tudja megoldani a földgáz alapú hő ellátás lecserélését, például apríték/pellet/brikett tüzelésű kazánnal, napkollektorral, hőszivattyúval, stb. Természetesen, ha egy-két utca valamennyi családi házának tulajdonosa vállalkozik arra, hogy egy közös gerincvezetéket lefektetnek az utcába, ahonnan valamennyi családi ház bekötése megvalósulhat, úgy egy központi hő termelő egység (pl. egy aprítéktüzelésű kazán) képes ellátni valamennyi fogyasztóját. Minél több fogyasztó csatlakozik, annál kedvezőbb az egy főre eső beruházási költség. Tulajdonképpen ez lenne az alapja az Ausztriában igen népszerű "falufűtés" rendszer bevezetésének is. Ez a rendszer mind műszakilag, mind gazdaságilag, mind környezetkímélés szempontjából sokkal kedvezőbb lenne, de sajnos kevés az az utca, ahol lakosok egységként képesek belevágni és végigvinni egy ilyen fejlesztést. Ha lenne ilyen akarat, szakmai tudásunkkal partnerek lehetnénk ebben.

Mióta üzemel, télen nem lehet rendesen szellőztetni, mert füst jön be az ablakon. Nem biztos, hogy Önöktől, de az egybeesés gyanús.
A Bioenergy-Miskolc Kft. fűtőművének kéménye 20 méter magas, az abból felszálló és látható vízgőz 5-20 méteren belül felszívódik a légkörben, és a kiáramló meleg levegő hatására a felsőbb rétegekbe emelkedik, majd később eső formájában hull vissza a felszínre.
A füst, melyet időnként szellőztetés közben érez, az a környék 5-8 méter magas kéményeiből áradó szűretlen, tisztítatlan, eseteként rossz hatásfokú tüzelőberendezések által eltüzelt mindenféle anyag füstgáza, mely az alacsony légnyomás időszakában tejfehér köddé tud összeállni, fojtó, szúró, kellemetlen hatást keltve.

Lehetőség volt arra is, hogy a válaszadók szövegesen kifejtsék válaszukat a következő kérdésre:
Hasznosnak találná, ha több környezetvédelmi beruházás valósulna meg vagy bővülne ki Miskolcon?

Az erre adott szöveges válaszok szintén moderálás nélkül jelennek meg.

Környezetvédelmi beruházások utódaink egészségét, élhetőbb környezetét segítik elő.

Mióta üzemel, télen nem lehet rendesen szellőztetni, mert füst jön be az ablakon. Nem biztos, hogy Önöktől, de az egybeesés gyanús.

Mert a környezetünket így is sokféleképpen tesszük tönkre.

Csak olyan helyen, ahol nincs közel a lakásokhoz! Az ablakpárkányon néha apró hamufoltok jelennek meg.

Az egészség miatt is fontos a környezetvédelem.

Nekem nincs belőle hasznom, lakóterült, ipari létesítményeknek nem itt lenne a helye.

Szeretném, ha a tiszta és gazdaságos üzemeltetés az olcsóbb fűtési díjakban hozna hasznot a miskolciaknak.

Az olcsó, környezetbarát fűtés fontos és hasznos.

Sajnos nagyon szennyezett a város levegője, ezért szükségesnek tartom a környezetvédelmi beruházásokat, a környezetünk védelmét.

Környezetvédelem, új munkahelyek, esetleg közüzemi szolgáltatások ára csökkenhet.

Természetesen szeretnénk, ha olcsóbb lenne a fűtés.

Nagyon fontosnak tartom magunk és a jövő nemzedék érdekében, a megújuló erőforrásokat és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő beruházásokra történő odafigyelést.

Remélhetőleg környezetbarátabb és olcsóbb, mint a hagyományos fűtésrendszerek.

Mert környezetünk védelme életminőségünk javítását szolgálja. Káros környezeti hatások csökkentése mindenki számára fontos kell, hogy legyen.

Kérésükre igyekszem megválaszolni belátásom szerint.

Minden olyan beruházás, ami a környezet védelmével kapcsolatos, nagyon fontos.

A környezetvédelem mindennél fontosabb!

Általában el vagyunk mindenben maradva. Fejleszteni kell.

Biztosan jó dolog, de nem a lakóházak tövében növelve a forgalmat és teleszemetelve a Szinvát az építkezés, elsősorban az útépítés során.

Környezetvédelem, gazdaságosság, fejlődés, korszerűsége miatt.

Támogatok mindent, ami környezetbarát és munkahelyteremtő beruházás, de fontos, hogy ne a szomszédomban legyen.

Ismeretem szerint környezetkímélő és költségtakarékos.

A környezetvédelmet fontosnak tartom, a beruházások munkahelyeket teremtenek, a város gazdasági életében pozitív hatásokat eredményezhetnek.

A jövő záloga a környezetvédelem és az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása.

A régi pazarló rendszerben a fogyasztó(k) fizette(k) meg luxus áron a nem éppen luxus szolgáltatás összes létező költségeit. Kedves Szomszéd! Megtisztelt, hogy véleményt kért tőlem, szerény elvárásom, hogy a havi számlák összegének csökkentésével mélyítsük el szomszédi barátságunkat.

De jó lenne, ha nem a lakótelep szájában épülne meg, hanem távolabb.

Az életforma minőségi javulása.

Olcsóbb lehetne a fűtés.

A környezetbarátabb, tiszta levegőjű Miskolcért szükségét látom.

Számunkra és az utódok számára is fontos a környezetbarát fűtés és a globális felmelegedés végett is.

A levegőtisztaság érdekében Miskolcon felépülhetne körgyűrű. Gyakrabban lehetne üríteni a szelektív hulladékgyűjtőket.

A panelek tetején még a napenergiát lehetne hasznosítani.

Jó, ha a „jóból” több van! Hatékonyabb, eredményesebb lenne a város lakóinak közérzete, egészsége, élhetőbb élete.

Nem értek hozzá.

Tisztább levegő, tisztább környezet, olcsóbb közüzemi szolgáltatás.

Nem, mert ha ilyen minőségű, akkor ne legyen egy sem, mert ez nem környezetkímélő.

A bioenergiára nagy szükség van, mert a fosszilisak lassan kimerülnek.

Tiszta levegőjű Miskolcot szeretnék.

Az elmaradott térségek közé tartozunk, minden korszerűsítéses beruházás csak jó. A dolgozó közösséget és ne a cigányokat támogassák.

Azért, mert Miskolc nagyon koszos város és nagy szükség van új, környezetbarát technológiák alkalmazására és a bioenergia felhasználására.

Miskolc levegője a fűtési idényben nagyon rossz, mert a gáz drága ára miatt sokan környezetet szennyező tüzelőanyagokkal fűtenek.

Nem szennyezi a levegőt, erősen környezetbarát, modern technológia.

Tisztább lenne a levegő. A gáz sokkal veszélyesebb, mint a fa.

Ha a környezetünket védhetjük hasonló beruházásokkal, akkor nyilván hasznos lehet és munkahelyek is teremtődnének!

A második pontban válaszoltam a környezetvédelem fontosságáról! (megj.: 1. helyre tette)
Mert lenne több munkahely, főleg nőknek.

Egészségesebb, tisztább környezetet biztosítana a munkához és a szabadidőnk eltöltéséhez.

Bérházi 63 éves vagyok, de szurkolok maguknak!

A légszennyezést csökkenti (a jelzett füstcsík ellenére így vélem) és a földgáz felhasználása (függés a szolgáltatótól) csökken. A légszennyezés-csökkentést úgy vélem, hogy bio-termék égetése útján érik el.

Ha a geotermikus erőmű üzembiztosan tud működni és képes kielégíteni a város hőigényét, ezt a kérdést a kedves szomszéd is eldöntheti.

Igen, mert szükség lenne önellátóvá válni az élet minden területén (energiák, élelmiszerek stb.). A környezet védelme legyen példaértékű a Bükk kapujának nagyvárosában.

A légköri viszonyok javítása Miskolc számára létfontosságú.